ArenaFysio – Algemene Voorwaarden 2020

ArenaFysio – Algemene Voorwaarden

ArenaFysio heeft onderstaande algemene voorwaarden opgesteld voor elkaars veiligheid en voor een goede gang van zaken. Graag vragen wij uw aandacht voor de volgende punten:

Algemene Voorwaarden

 • Binnen de praktijk dient een ieder zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen.
 • Alle geregistreerde gegevens worden behandeld comfort het gestelde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).
 • De praktijk is aangesloten bij de klachtenregeling van het KNGF.

De Eerste Afspraak

 • Tijdens uw eerste afspraak dient u de zorgverzekeringspas mee te nemen en een geldig legitimatiebewijs.
 • De eerste afspraak zal bestaan uit een Intake & Screening, (lichamelijk) onderzoek en er zal een behandelplan worden opgesteld.
 • U moet akkoord gaan met het behandelplan zodat dit opgenomen kan worden in uw behandeldossier.
 • Indien mogelijk, plannen wij direct een behandeling na de Intake & Screening. Zo bent u sneller geholpen.
 • Indien wij u niet kunnen helpen, zullen wij u dit aangeven en adviseren bij iemand anders een afspraak te maken.
 • Indien wij vermoeden dat er een ernstige blessure of aandoening is, zullen wij in overleg met u, een vervolgstap bepalen. Dit kan een verwijzing naar de huisarts zijn, of specialist. Dit zal altijd in overleg met u / u als ouder verzorger als het om uw kind gaat / en de huisarts gaan.
 • Wij verzoeken u om bij iedere afspraak een handdoek mee te nemen.

Directe Toegankelijkheid & Verwijzingen

 • Een verwijzing is niet nodig: tegenwoordig kunt u een afspraak bij de fysiotherapeut maken zonder dat er een verwijzing nodig is van de huisarts.
 • In het geval dat u bent verwezen door een huisarts of specialist dan heeft u wel een verwijsbrief nodig

Vergoedingen en Verzekering

 • Voor Chronische aandoeningen is een verwijzing van de specialist verplicht. Indien u vragen heeft over chronische aandoeningen kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar of fysiotherapeut.
 • U bent zelf verantwoordelijk uw polisvoorwaarden bij de zorgverzekeraar uit te zoeken en het aantal behandelingen fysiotherapie bij te houden. Het is aan te raden om voor een behandeling fysiotherapie na te gaan wat de betreffende vergoeding fysiotherapie voor u is.
 • Indien u veranderingen in uw verzekering of persoonsgegevens heeft dan wordt u verzocht dit aan uw fysiotherapeut te melden.
 • Indien uw verzekering de fysiotherapie behandelingen niet (meer) verged dan ontvangt u van ArenaFysio een nota / factuur. Deze nota dient u binnen de vermelde termijn te betalen, d.m.v. de aangegeven instructies op de nota.
 • De tarieven die ArenaFysio hanteert wordt volledig vergoed door alle zorgverzekeraars.
 • Indien de behandelingen voor eigen rekening komen dan hanteert ArenaFysio de tarieven die vermeld staan op de website.

Afmelden & Niet Nagekomen Afspraak

 • Mocht u niet op een afspraak kunnen komen vragen wij u dit minimaal 24 uur van te voren af te melden; anders zijn wij helaas genoodzaakt om de afspraak bij u in rekening brengen. De zorgverzekeraar vergoedt de Niet-nagekomen afspraken Niet.

 

Disclaimer: ArenaFysio is niet verantwoordelijk voor druk-, zet- of typefouten.

Copyright: Op bovenstaande Privacy Statement staat copyright –  ArenaFysio februari 2020.

ArenaFysio - Huisregelement 2020

ArenaFysio – Huisregelement

ArenaFysio heeft onderstaande huisregelement opgesteld voor elkaars veiligheid en voor een goede gang van zaken. Graag vragen wij uw aandacht voor de volgende punten:

Algemene Regels & Calamiteiten

 • Binnen de praktijk dient een ieder zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen.
 • Men is verplicht naar de verantwoordelijke / aanwezige therapeut te luisteren, mocht er een calamiteit zijn.
 • Indien men zich niet netjes gedraagt als gast bij ArenaFysio, is de aanwezige therapeut verantwoordelijk en zodoende gemachtigd passende maatregelen te nemen.
 • Mochten er calamiteiten voordoen dan dient u de aanwijzingen van het hiertoe bevoegde instantie (brandweer, ambulance, politie) op te volgen.
 • Mocht u meer informatie willen hebben betreft de tarieven, betalingsvoorwaarden en het privacy reglement verwijzen wij u naar de praktijkmap op de praktijk en onze website.

Diefstal & Beschadiging Eigendommen

 • De praktijk is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van zich in dit gebouw of binnen directe omgeving van dit gebouw bevindende eigendommen/bezittingen van bezoekers.
 • De praktijk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van cliënten, die zich niet aan de instructies van de fysiotherapeut hebben gehouden.
 • Indien de patient bezittingen van ArenaFysio beschadigd door nalatigheid, is de patient verantwoordelijk en zal er een passende oplossing worden gevonden voor gelede materiele schade.

 

Verplichtingen Patient

 • Het is verboden voor patiënten en bezoekers om de laptop van de therapeut te bedienen.
 • U dient hygiënisch en gewassen te zijn voor iedere behandeling.
 • Het gebruiken van een handdoek en het dragen van sportschoenen en kleding in de fitnessruimte is verplicht.
 • Er geldt in het gehele pand zowel een rookverbod als een (huis)dieren verbod.
 • De patient is zelf verantwoordelijk voor het in orde hebben van de zorgverzekering en vergoedingen voor fysiotherapie.
 • Indien u verhindert bent, dan zal dit minimaal 24 uur van te voren moeten worden gemeld via de bekende kanalen (telefoonnummer, mail of whats-app).

 

Afmelden & Niet Nagekomen Afspraak

 • Mocht u niet op een afspraak kunnen komen vragen wij u dit minimaal 24 uur van te voren af te melden; anders zijn wij helaas genoodzaakt om de afspraak bij u in rekening brengen. De zorgverzekeraar vergoedt de Niet-nagekomen afspraken Niet.

Disclaimer: ArenaFysio is niet verantwoordelijk voor druk-, zet- of typefouten.

Copyright: Op bovenstaande Privacy Statement staat copyright –  ArenaFysio februari 2020.